Umwelt Kft.

Ajánlatkérés

Válasszon terméket...

* Az e-mail cím megadása kötelező, de kollegáink munkáját megkönnyíti, hogyha telefonos elérhetőséget is megad.

Pályázatokról további információt a +36 20 334 4881-es telefonszámon, vagy a hancs.hanna@palyaz.hu email címen kaphat. Pályázati előminősítést az alábbi linken kérhet.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP2-6.3.1-20)

Pályázók köre: őstermelő, egyéni vállalkozó, szociális szövetkezet, amennyiben igazolja, hogy 2020-ben
-a mezőgazdasági termelés értéke eléri a 3000 euró STÉ-t, de nem haladja meg a 6000 euró STÉ-t, vagy
-ezzel egyenértékű bevételük volt 2020-ben , azaz 991.590 Ft és 1.983.180 Ft közötti bevétel. Ez származhatott mezőgazdasági termelésből, vagy mezőgazdasági termékek feldolgozásából
-életvitelszerű tartózkodási helye, szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt.

Igényelhető támogatás: 15 000 euró (kb. 5,25 millió Ft),

Támogatási intenzitás: 100%-os!

Elszámolható költség típusok: a támogatás szabad-felhasználású átalány támogatás így a pályázó dönt a felhasználás módjáról.

Pályázathoz kapcsolódó ajánlatunk

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.1.9-21)

A támogatás célja az állattenyésztési ágazat állattartó telepeinek megújítása. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Pályázók köre: mezőgazdasági termelők akik:
-rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni)
-a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Baromfi és sertéstartó telepek esetében minimum 100 millió Ft, a szarvasmarhánál minimum 50 millió Ft, a juh, kecske és összes többi állatfaj tekintetében pedig minimum 5 millió Ft, és az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.

A támogatás intenzitása: 50 %, kivéve Közép-Magyarország, ahol 40%.

Pályázathoz kapcsolódó ajánlatunk

Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése és a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

Pályázók köre: olyan mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik
-rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel az elmúlt lezárt teljes üzleti éveben
-üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges, tehát 2020-ban alapított vállalkozással már 40 év alatti mezőgazdasági termelők tudnak pályázni).
-a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott.
Pályázhat őstermelők családi gazdasága és családi mezőgazdasági társaság is.

Támogatható tevékenységek: az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:
-mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
-önjáró és vontatott betakarítógépek,
-szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
-talajművelő gépek,
-kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése,
-maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor

A fenti tevékenységek valamelyikével együttesen támogatható továbbá:
-üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése
-a gépek, berendezések beszerzéséhez kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési és projekt-menedzsment költségek.

Igényelhető támogatás: maximum 25 millió Ft, támogatás intenzitása: 40-50%

Ginop Plusz pályázatok

Támogatást igénylők köre: Mikró-, kis- és középvállalkozások, akik
-rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
-éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt
-Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
-kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek Gazdálkodási formakód szerint
-Kft, Kkt, Bt, Rt, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, ügyvédi iroda, Európai részvénytársaság (SE), amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 10.000.000 Ft, max. 629.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a

Solis
Mumgép
Magnus
Komáromigép
NHS
Széchényi terv 2020